+420 777 754 904
   info@dpokna.cz

Služby

Zaměření

Na základě domluvy s našimi obchodníky a schválení předběžné cenové nabídky, domluvíme schůzku u Vás s našimi zaměřovacími techniky. Technik k Vám přijede proměřit okenní otvory a domluví s Vámi způsob montáže tak, aby zamezil jakýmkoliv komplikacím. Na základě zaměřovacího protokolu Vám obchodní zástupce připraví co možná nejvýhodnější konečnou cenovou nabídku a smlouvu. Po podpisu smlouvy a uhrazení zálohové faktury, zadáme Vaše okna do výroby.


Demontáž starých oken

Demontáž oken se provádí směrem dovnitř, jelikož zapravování vnitřního ostění je méně technologicky náročné, oproti opravám venkovního. Demontáž začíná vysazením starých okenních křídel, následuje demontáž vnitřních parapetních desek a také venkovních, pokud jsou součásti okna. Poté provádíme prořezání rámu a jeho deformaci vypáčením. Po odstranění rámu celý otvor očistíme od suti a připravíme pro zabudování nových oken. Vzhledem k tomu, že se jedná o náročný proces, snažíme se postupovat co nejšetrněji, aby nedošlo ke zbytečnému poškození ostění, vnitřního vybavení apod.


Likvidace demontovaného materiálu

Všechna vybouraná okna, suť, popřípadě jiný materiál, který vznikl výměnou původních oken, odvezeme z místa montáže (pokud si službu objednáte). Dle různorodosti materiálu roztřídíme a ekologicky zlikvidujeme u odborných likvidačních firem.


Montáž oken

Montáž je nejdůležitějším článkem celé výměny otvorových výplní. Ať už se jedná o rekonstrukci, výměnu starých oken za nová, nebo nově postavený domek. Především jde o správné ustavení okna do vodorovné a svislé polohy pomocí vodováhy a dřevěných klínků, poté přikotveni okna do ostění kotvícími prvky (kotvy a turbošrouby) a správné zapěnění PUR pěnou mezi oknem a ostěním, tzv. připojovací spárou. U dveří a posuvných dveří musí být připravený rovný a kvalitní podkald.


Montážní pásky

Preferujeme systém montáže oken pomocí třístupňového systému parotěsnících, paropropustných a komprimačních pásek nebo pružné pěny. Dnes je tento způsob doporučován především pro lepší utěsnění mezery mezi oknem a zdivem – tzv. připojovací spáry (systém dle normy ČSN EN 7320540-02 a TNI 746077). Kontakt okna se zdivem je důležité a zároveň kritické místo, které je potřeba dokonale ošetřit. Samotná PUR pěna nemá takové vlastnosti jako nové okno nebo zdivo, proto zde může docházet k tepelným mostům. Ty způsobují vlivem jiných teplot, nasákavostí materiálu zatečením (ostění, PU pěna) a zvýšené vlhkosti interiéru vznik plísní nebo promrzání v zimních měsících. Proto dáváme přednost tzv. „3D systému“, který zabraňuje problémům a zvyšuje životnost otvorové výplně jako celku.


Specifické montážní postupy

Předsazená montáž je určená zejména pro domy v pasivním nebo nízkoenergetickém standardu. Takto provedená montáž zamezuje či úplně zabraňuje tepelným mostům, vznikajícím v připojovací spáře. Okno je usazeno (zalícované) s venkovní hranou zdiva. Montáž HS portálu se provádí na rovinný podklad. Základem je tedy vytvoření podkladu pomocí zdiva (např. Ytong), které si mohou naši montážníci snadno upravit dle konkrétních potřeb -je nutné dohodnout před montáží. Následně na rovinný podklad doporučujeme uložíme purenit (produkt na polyuretanové bázi z tvrdé pěny (PIR) zdravotně nezávadný, vysoce únosný s výbornými tepelně izolačními vlastnostmi). Na purenit poté instalujeme HS portál, který následně kotvíme do ostění otvoru.


Zednické zapravení

Dle požadavků zákazníka o zednické zapravení oken, jakožto poslední fáze celkové dodávky a výměny otvorových výplni, nabízíme komplexní zednické práce proškolenými dělníky včetně všech souvisejících materiálů. Zpravidla provádíme tyto práce v jeden den během montáže nebo bezprostředně po ní s ohledem na množství a rozsah výměny stávajících oken a dveří. V případě, že si okna žádají větší stavební práce, provádíme je do druhého dne. Přece jen se nadarmo neříká – práce kvapná, málo platná. A my jako firma s dlouholetou tradicí dbáme na dobrou kvalitu a spokojenost zákazníka. Po dokončení montáže pěnu, která se vytvrdila okolo oken, ořežeme a vnitřní ostění zničené při demontáži zapravíme. Jestli byl zásah do ostění minimální, začistíme jej štukovou omítkou. Pokud je však zásah do ostění rozsáhlejší a vniknou tím větší díry, doporučujeme zapravit ostění zpravidla vylepením polystyrénem a jeho zapracováním pomocí armovací tkaniny se stěrkou ukončenou APU lištou (ukončovací lišta s tkaninou pro lepší kontakt zdiva s oknem) a rohovníkem. Provádíme také zapravení ostění po zdvojených a kastlových oknech.

Kontakt

DECPLAST okna s.r.o.
Nováčkova 813/19
61400  Brno

+420 777 754 904
info@dpokna.cz
www.dpokna.cz


© DPOKNA.CZ. All rights reserved.