VLASTNOSTI SKLA, VARIANTY SKLENĚNÝCH VÝPLNÍ OKEN A DVEŘÍ

Izolační dvojsklo nebo trojsklo je jeden z nejdůležitějších prvků, který rozhoduje o výsledných vlastnostech celého okna. Pro představu, samotné zasklení jednokřídlého okna o běžném rozměru 1 400×1 500 mm tvoří
70 % plochy celého okna. Vzhledem k tomu o jakou plochu se jedná a jaké vlastnosti to celkovému výrobku přinese, zásadně používáme prvotřídní sklo od jedničky na Evropském trhu a to společnosti AGC FLAT GLASS.

Základní rozdělení izolačních skel je na dvojskla a trojskla

Jak již vypovídá název tohoto zasklení, základní rozdíl je v počtu skleněných tabulí, které toto zasklení tvoří. Pro orientaci ve výběru správného izolačního zasklení vám pomohou čtyři hlavní veličiny, které určují výsledné vlastnosti nových oken a dveří. 


dvojsklo schema trojsklo schema

1. Tepelné izolační vlastnosti

U tepelně izolačních vlastností se posuzuje koeficient „Propustnosti tepla Ug =W/m2K“. Hodnota je definována jako výkon, který projde plochou jednoho čtverečního metru při rozdílu teplot 1 Kelvin. Čím je hodnota nižší, tím má izolační sklo lepší tepelně izolační vlastnosti. Pro představu: hodnoty zasklení pro nízkoenergetické a pasivní domy dosahují hodnot Ug od 0,7 až 0,4 W/m2.K. Lepších tepelně izolačních vlastností izolačních skel dosáhneme pomocí použití kvalitních tabulí skla s kvalitní vrstvou pokovení, použitím více tabulí skla (celkem 3 u trojskla) a také použitím kvalitního meziskelního rámečku.

solarni faktory

2. Světelné vlastnosti

U světelných vlastností je nejzajímavější koeficient „Světelný činitel prostupu (tv)“. Tato hodnota nám říká, kolik denního světla nám propustí zvolená skladba izolačního zasklení z exteriéru do interiéru. Tato hodnota se nejčastěji uvádí v procentech, čím větší procento tím více světla se dostane do interiéru přes izolační zasklení.

3. Tepelné vlastnosti

U tepelných vlastností je nejzajímavější koeficient „Celkový prostup sluneční energie (g)“. V praxi je tato hodnota velice důležitá. Pokud např. projektujete velké prosklené stěny na jižní stranu, bude v zimě vysoká hodnota g velice žádaná (přirozené sluneční záření bude vyhřívat interiér), ale je potřeba myslet i na letní měsíce, kdy hrozí přehřátí interiéru. Tato vlastnost skla úzce souvisí s projekcí účinného zastínění v letních měsících, např. venkovní žaluzie apod. Příkladem skla s vysokým faktorem prostupu sluneční energie je sklo PLANIBEL TRI, opakem je zase sklo PLANIBEL ENERGY, které tento faktor tlumí a teplo odráží do venkovního prostoru.

solarni faktor schema

4. Akustické vlastnosti

U akustických vlastností je veličina „Přímé vzduchové neprůzvučnosti Rw“. Standardní dvojskla a trojskla mají hodnotu Rw mezi 30–32 db. V případě, že je zapotřebí většího útlumu (rušná cesta, vlakové koridory apod.) je potřeba použít jinou skladbu skel podle požadavku útlumu např. použitím silnějších tabulí skla o tloušťce 6 mm nebo použitím speciálních protihlukových skel.

Speciální skla

Bezpečnostní skla

Tyto skla se vyrábí pomocí vrstvení dvou tabulí skel, mezi které se vkládá bezpečnostní fólie zamezující rozbití skla. Například skladba standardního bezpečnostního skla STRATOBEL 6,8 – 14 – 4 je ve složení 2×3 mm tabule skla s fólií 0,8 mm uprostřed – 14 meziskelní rámeček – 4 vnitřní pokovené sklo.

rozbite bezpecnostni sklo

Ornamentální skla

Ornamentální skla jsou skla estetická. Je dobré si ale uvědomit, že taková skla výrazně snižují viditelnost (průhlednost).

ornamentni skla

Izolační skla s tepelnými fóliemi

Skla s fólií upravují tepelné vlastnosti skla. Jedná se především o prostup sluneční energie. Příkladem takovéhoto skla je sklo HEAT MIRROR, které se používá především pro pasivní domy, kdy je kladen důraz na množství tepla, které prochází do interiéru ze slunečního záření. Výrazně se pak snižují náklady na vytápění objektu. Dalšími skly s těmito vlastnostmi jsou skla z produktové řady THERMOBEL.

heat mirror rez

Protihluková skla

Některá vrstvená skla zaručují vysokou úroveň protihlukové izolace a zároveň poskytují úroveň ochrany osob a majetku stejnou jako bezpečnostní skla. Při použití alespoň jedné akustické folie se podstatně snižuje intenzita hluku pronikajícího do interiéru. Příkladem takového skla je STRATOPHONE.

Distanční rámeček

Velmi důležitou součástí zasklení je distanční rámeček, který zabraňuje vzniku tepelného mostu v místě kotvení skla do křídla či rámu. Vlastnosti rámečku ovlivňují výrazně celkový součinitel prostupu tepla okna či dveří. Proto klademe důraz na kvalitu dodávaných distančních rámečku a také na volbu typu dle požadavků klienta. Vlastnosti distančního rámečku jsou proměnné dle materiálu křídla/rámu a závisí i na zvoleném zasklení. Nejoblíbenější typy distančního rámečku u našich klientů jsou nerezový Chromatech plus či Chromatech ultra z plastu a nerezové oceli.